Glædens Stemme optrådte til WeShelters lancering i Arbejdermuseets festsal. (Sammen med Nørrebro-koret Joe's Angels).

Korsang handler ikke blot om at opøve et repertoire eller indøve tekster og melodier. Der arbejdes med øvelser på mange forskellige niveauer. Udover klang og harmoni arbejdes der med helt grundlæggende elementer som puls og rytme. Herudover er der også fokus på at improvisere og at lytte, samt få musikalske kompetencer sat i parallel med de personlige kompetencer. Og vigtigst af alt, så er det bare rigtig hyggeligt at synge sammen i et kor.

Sangprojektet/koret Glædens Stemme samler en gruppeborgere, der som udgangspunkt har en fælles lyst til sang. Men gennem denne fælles lyst til sang, opstår mange andre delelementer der er med til en selvudvikling i den enkelte deltagers liv. En deltager i Glædens Stemme siger det selv således;

Jeg havde for kort tid siden, da jeg drak, aldrig troet, at jeg ville komme til at skulle optræde for nogen”.

Formålet med Glædens Stemme, er som udgangspunktet at invitere til deltagelse. Derudover er det også at invitere til medbestemmelse, værdighed og solidaritet, og derved at skabe mulighed for at øge fælles læringsprocesser, ressourcer og aktivt medborgerskab hos sig selv.

Det kan også mærkes på korets deltagere, som alle nyder at være med i et fællesskab, hvor de blive hørt og delagtiggjort i en proces. Lige fra valg omkring sangmateriale, eller sige ja til at synge for det lokale plejehjem, værested eller på Københavns Rådhus.

Det er korets deltagere, der både samlet og individuelt sætter dagsordenen og udviklingens niveau og fart. Korlederne er blot redskaber, som deltagerne kan benytte aktivt, for at udvikle koret, og dermed også udvikle sig selv.

Følgende citater underbygger også helt tydeligt arbejdet med en sund selvhævdelse og selvopfattelse i kordeltagernes sind;

Jeg ved ikke, om jeg er blevet bedre til at synge, men jeg har lært at nyde det“.

Nu er vi blevet så gode, at vi snart godt kan tillade os at tage penge for at optræde”.

Glædens Stemme har fungeret siden 2008, og har fået mange komplimenter for deres indsats og udvikling, ikke mindst fra deres korledere, men også fra de arrangements koret har optrådt ved rundt i København. Missionen blandt Hjemløse er stolt over Glædens Stemme, samt glade for at kunne skabe og tilbyde et rum til selvudvikling og glæde i mange borgers liv.

Billedet øverst på siden er fra lanceringen af WeShelter i Arbejdermuseets Festsal. Glædens Stemme optrådte sammen med Nørrebro-koret Joe’s Angels.